Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.

Consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits

Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.

Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).

És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar

Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats financeres.

Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros

 

Lletres del Tresor

Inverteixi a curt termini a 3, 6, 9 i 12 mesos des de 1.000 €

Bons de l'Estat

Inverteixi a mig termini a 3 i 5 anys des de 1.000 €

Obligacions del Tresor

Inverteixi a llarg termini a 10, 15 i 30 anys des de 1.000 €

Novetats

Web del Tesoro Públic

Accedeix al Portal per obtenir més informació sobre els serveis electrònics

Te al butlletí

Te al butlletí del Tresor Públic i rebi cada mes en el seu email els resultats de les últimes subhastes.