Permite a compra e venda de Letras, Bonos e Obligacións a través de Internet.

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades financeiras.

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

 

Contas do Tesouro

Invista a curto prazo aos 3, 6, 9 e 12 meses desde 1.000 €

Bonos do Estado

Investir a medio prazo para 3 e 5 anos desde 1.000 €

Obrigacións do Tesouro

Invista a longo prazo aos 10, 15 e 30 anos a partir de 1.000 €

Novas

Web do Tesouro Público

Acceda ao Portal para máis información sobre os servizos electrónicos

Suscríbete ao boletín informativo

Subscríbase ao boletín do Tesouro e recibe os resultados das últimas poxas no seu correo electrónico cada mes.